Category:词条按版本分类

(重定向自群星百科:版本管理

这个分类用于指示页面更新版本的各个分类。

子分类

本分类有以下18个子分类,共有18个子分类。

1

 • 1.5(1个页面)
 • 1.6(空)
 • 1.9(空)

2

 • 2.0(3个页面)
 • 2.1(1个页面)
 • 2.2(4个页面)
 • 2.3(4个文件)
 • 2.4(空)
 • 2.5(1个页面)
 • 2.6(17个页面、​15个文件)
 • 2.7(3个页面、​3个文件)
 • 2.8(2个页面)

3

 • 3.0(17个页面、​28个文件)
 • 3.1(18个页面)
 • 3.2(56个页面)
 • 3.3(15个分类、​64个页面、​5个文件)
 • 3.4(13个页面)

Z